Länets kommuner jobbar nu intensivt för att hitta vikarier till äldreomsorgen i sommar. Bara i Falun saknas ett hundratal vikarier och där ansluter man sig nu till de kommuner som erbjuder pengar till personal som flyttar semesterveckor och till vikarier införs en bonus som ökar ju fler sammanhängande veckor man arbetar.