SVT Nyheters kartläggning visar att läkare i hela landet arbetar hundratals timmar i övertid om året. Jönköpings län är inget undantag.