Populationen i länet ökar, men bostadsbyggandet hinner inte med. Framförallt är det en brist av hyresrätter i länet, enligt Länsstyrelsen.