Det finns för få ambulanser i Kungsbacka enligt ambulansledningen i staden.Konsekvenserna blir att ambulansen inte når sitt mål – att nå de must sjuka patienterna inom tio minuter, skriver SVT Nyheter Halland.