Nästan 2 000 samtal kom in till Bris under jullovet. Det är en ökning med 39 procent jämfört med rekordantalet förra julen. – Det är en anmärkningsvärd ökning av allvarlig psykisk ohälsa bland barn- och unga, säger Magnus Järeskog, Bris generalsekreterare.