Räddningstjänsten fick rycka ut till riksväg 94 i höjd med korsningen mot Koler, detta efter att en inringare sett en brinnande bil på platsen.