Vi måste agera kring handelsreglerna för Nordirland, varnar Storbritannien.