Kristina Svartz, generaldirektör för Brottsförebyggande rådet, får ett annat uppdrag i riksdagen.