I debatten ifrågasätts ibland Sveriges behov av mer förnybara energislag som solel. Vi har redan en stor elproduktion av vatten- och kärnkraft med relativt låga koldioxidutsläpp och hur miljövanlig är solkraften egentligen? Vd:n för solelbranschens intresseorganisation fick svara på några av dessa frågor.