Ett brandlarm har utlösts på Stockholms central och resenärer på plats uppger för SVT att delar av stationen har utrymts.