Allmänheten uppmanas fortfarande att hålla sig inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation.