Under två dagar har över 450 personer samlats i Uppsala för att öva på och lära sig om operativt räddningsarbete. En av höstens och vinterns risker är att fler skorstensbränder kommer ske.