En brand uppstod på fredagseftermiddagen vid järnvägsspåret i höjd med Kröcklinge utanför Köping.