En brand har utbrutit hos ett träföretag på ett industriområde norr om Kramfors tätort. Branden har börjat i ventilationssystemet och sedan spridit sig till taket och vinden enligt räddningstjänsten.