Branden som bröt ut på oljetankern Alexia i Finska viken utanför halvön Porkala är släckt, rapporterar Yle. Enligt Finska vikens kustbevakning skadades ingen i branden.