Det brinner i ett lager med kutterspån på Vidas sågverk i Vislanda och det finns risk att branden sprida sig till andra byggnader.