Ett större komplex av byggnader brinner i Gössäter i Götene kommun.