Det brinner i en flishög vid värmeverket på Mältans återvinningscentral. Röklukt kan spridas över stora delar av Karlskrona, men den är enligt räddningstjänsten ofarlig.