I Studsvik • Ingen farlig strålning har uppmätts • Brandkåren kommer jobba hela natten.