En brand som startade på en villatomt i Buddbyn utanför Boden har spridit sig till ett skogs- och markområde.