Räddningstjänsten arbetar med att släcka en brand i en lada i Hotagen, arbetet försvåras av att det ska finnas en svets i byggnaden.