Det brinner i ett flerfamiljshus på Skolgatan i Pajala tätort.