Rök ihop på träningen – tränaren tonar ner situationen.