Den del av polisen som säkrar och undersöker digitala och fysiska spår har så långa handläggningstider att utredningsledare ibland avstår från att kontakta dem, enligt en ny utvärdering av Brottsförebyggande rådet (Brå).