NFC, Nationellt forensiskt centrum, i Linköping har under en längre tid kritiserats för att vara en flaskhals i Polismyndighetens utredningsverksamhet. Nu visar en ny utvärdering från Brå att kapaciteten för NFC är eftersatt, framför allt när det gäller den it-forensiska verksamheten.