Ansvariga kallas till möte, skriver trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).