I stort sett alla simhallar och bibliotek har upplevt bråk och stök från besökare det senaste året. Men variationen är stor, vissa verksamheter är mer utsatta och det är ofta en liten grupp personer som ligger bakom ordningsstörningarna, visar en kartläggning som Brottsförebyggande rådet gjort och som presenteras för regeringen i dag.