Under fredagen pågår ett möte i Boxholm om hur kommunen ska gå vidare i förhandlingarna med Arla Foods, vilket Östgöta Correspondenten var först med att berätta.