Under natten till idag har det uppstått en akut vattenläcka och Boxholms tätort samt Strålsnäs är utan vatten. Boxholmsteknik arbetar med att lokalisera läckan.