Boverket i Karlskrona har länge velat byta till mindre lokaler då verksamheten inte är i behov av den nuvarande ytan. Nu är det klart att flytten bär av till en helt ny fastighet på Skeppsbrokajen.