I samband med att radonbidraget nu återinförs startar Boverket en kampanj för att fler ska sanera sina hus från radon.