Studenter som antas till en utbildning vid Linköpings universitet Campus Norrköping hösten 2023 kommer att erbjudas en studentbostad.