Företag i Stockholm upplever att det är svårt att rekrytera personal på grund av bostadsläget i staden. Tech-bolaget Truecaller menar att bostadsbristen innebär svårigheter vid nästan nio av tio rekryteringar. – Det är generellt ett stort problem, säger bolagets vd Alan Mamedi.