Kommunala bostadsbolaget i Sunne förlorade 650 000 kronor i intäkter då de inte hade något system för att skicka ut påminnelser till hyresgäster som inte betalat sin hyra. – Det började gå rykten på stan i Sunne om att det är jättebra att bo i det kommunägda bostadsbolaget för där påminner man inte om utebliven hyresinbetalning, säger Björn Gillberg (HS) i kommunstyrelsen i Sunne.