De kommunala bostadsbolagen i Umeå och Skellefteå går nu med i Allmännyttans klimatinitiativ. Det är ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030.