Studentbåten i Karlskrona har sedan 2020 legat vid Hattholmen utan ha rätt till det. De sista hyresgästerna flyttade ut förra året och båten har sedan dess varit avspärrad vid kajen. Ändå delas fortfarande bostadsannonser om lediga rum ombord.