Stockholmsbörsen väntas röra sig svagt nedåt på torsdagen, av förhandeln på IG Market att döma.