S-ledare i Borlänge: Så ska vi begränsa inflyttningen av människor som saknar egen försörjning i områden med hög arbetslöshet