Med drygt 50 000 invånare är Borlänge en av bara två kommuner i Dalarnas län som aldrig har gjort en lex Sarah-anmälan gällande barn till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Detta beror enligt socialchefen på att kommunen aldrig har gjort några allvarliga misstag av den typen sedan IVO grundades 2013.