Flera olika aktörer bäddar för misstag, anser tidigare chef på SKR.