På Engelbrektsskolan i Borås stod ledningen i entrén och gav eleverna beskedet om distansundervisning. Informationen kom så sent att vissa redan hunnit gå till skolan. Klockan 07.35 på morgonen fick Bosse Leskinen, rektor för högstadiet på Engelbrektssk