Viktig fråga för vissa föräldrar, argumenterar de styrande i Borås som vill behålla möjligheten. Väldigt dålig prioritering, kontrar Kristdemokraterna.Borås är den enda kommunen i Sverige där barn erbjuds gå i förskolan från sex månaders ålder. Här möts Andreas Ekström (S) och Niklas Arvidsson (KD) i en debatt i frågan.