En platå – så kan prisutvecklingen på bostadsmarknaden beskrivas. Men hur länge priserna kommer att stå stilla går inte att säga.