”Vi kan hantera risken med att ha all personal på vår egen lönelista”.