Famljen som äger jordbruket är i chock. Takraset är en stor, både känslomässig och ekonomisk förlust. De får stöd av kollegor och LRFs reionordförande Gunilla Kjellsson som berättar att fortfarande är cirka 40 djur fast under rasmassorna.