Bönder i trakterna av Grängesberg i södra Dalarna erbjuds hjälp under betesbristen i form av en biprodukt från öltillverkning.