Sent på måndagens eftermiddag fick polisen information om att det kunde finnas ett farligt föremål hos Nationellt forensiskt centrum i Linköping. Lokalerna evakuerades och spärrades av.