”Att skaffa värme kan vi klara ganska bra, man kan klä på sig eller elda.”