Domstolar evakuerades efter hot som inkommit via mejl.