Navet till bomässan 2025 i Karlskrona förläggs till Borgmästarefjärden. En passande plats med tanke boendeutvecklingen nära havet.